همسنگران


<p class="rtecenter"><a href="http://mymedia1.tv/" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;" target="_blank"><img alt="نورالدین" src="/files/editor/hamsangaran/mymedia.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 220px; height: 100px;" /></a>&nbsp;<a href="http://shababpress.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;" target="_blank"><img alt="" src="/files/editor/hamsangaran/shabab.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="http://molazemaneharam313.blog.ir" style="text-align: center; line-height: 20.8px;" target="_blank"><img alt="" src="/files/editor/hamsangaran/molazeman-313.gif" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a></p>

<p class="rtecenter"><a href="http://borhe.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;" target="_blank"><img alt="" src="/files/editor/hamsangaran/borhe.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="http://ansarclip.ir" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;" target="_blank"><img alt="انصار کلیپ" src="/files/hamsangaran/ansarclip.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="http://jnarm.blogfa.com/" target="_blank"><img alt="وبلاگ افسران جوان جنگ نرم" src="http://s8.picofile.com/file/8272016918/jnarm_logo.png" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a></p>

<p class="rtecenter">&nbsp;</p>

<p class="rtecenter"><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;"><img alt="" src="/files/Logo-mabarsayberi_1.jpg" style="width: 220px; height: 100px;" /></a>&nbsp;<a href="http://www.zahra-media.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="زهرا مدیا" src="/files/hamsangaran/ZAHRA-MED.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a><span style="line-height: 1.6;">&nbsp;</span><a href="http://matnezendegi.ir/" style="text-align: center;" target="_blank"><img alt="" src="/files/editor/hamsangaran/matnezendegi.jpg" /></a></p>

<p class="rtecenter"><a href="http://mobinmedia.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="مبین مدیا" src="/files/hamsangaran/mobinmedia.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 217px;" /></a>&nbsp;<a href="http://shiasay.com/" style="text-align: center;" target="_blank"><img alt="شیعه سی" src="/files/hamsangaran/shyh_sy.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a><span style="line-height: 1.6;">&nbsp;</span><a href="http://ahdema.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="جبهه فرهنگی عهد ما" src="/files/hamsangaran/ahdema.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a></p>

<p class="rtecenter">&nbsp;&nbsp;</p>

<p class="rtecenter"><a href="http://webalpha.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="معبر سایبری وب آلفا" src="/files/hamsangaran/webalpha.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a>&nbsp;<a href="http://www.khadem-shohada.ir/" target="_blank"><img alt="خادم الشهدا" src="/files/hamsangaran/khademoshohada_0.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<span style="line-height: 1.6;">&nbsp;</span><a href="http://seraj24.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="" src="/files/hamsangaran/seraj24.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a></p>

<p class="rtecenter"><a href="http://www.fetan.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="" src="/files/hamsangaran/fetan.gif" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a>&nbsp;<a href="http://www.karime.net/" style="text-align: center; line-height: 20.8px;" target="_blank"><img alt="شفیعه محشر" src="/files/hamsangaran/shafiemahshar.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a>&nbsp;<a href="http://fergheha.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="سایت فرقه ها" src="/files/hamsangaran/sangariha_0.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a></p>

<p class="rtecenter">&nbsp;&nbsp;</p>

<p class="rtecenter"><a href="http://jangvazan.blogfa.com/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="" src="/files/hamsangaran/jangvazan.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a>&nbsp;<a href="http://www.zohur12.ir/" target="_blank"><img alt="www.zohur12.ir" src="/files/hamsangaran/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-12_0.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:100px; width:220px" /></a>&nbsp;<a href="http://hoshdarnews.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="هشدار نیوز" src="/files/hamsangaran/hoshdar.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a></p>

<p class="rtecenter"><a href="http://bachehayeghalam.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="بچه های قلم" src="/files/hamsangaran/bgh.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a><span style="line-height: 1.6;">&nbsp;</span><a href="http://oweis.ir/" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="اویس" src="/files/editor/hamsangaran/oweis.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a><span style="line-height: 1.6;">&nbsp;</span><a href="http://p313.ir" style="text-align: center;" target="_blank"><img alt="" src="/files/hamsangaran/p313.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a></p>

<p class="rtecenter">&nbsp;</p>

<p class="rtecenter"><a href="http://bartarbin.ir/" style="line-height: 1.6;" target="_blank"><img alt="برتربین" src="/files/hamsangaran/bartarbin.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a>&nbsp;<a href="http://mostazafin.tv" target="_blank"><img alt="مستضعفین تی وی" src="/files/hamsangaran/mostazafintv1.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="http://basarnews.ir/" target="_blank"><img alt="" src="/files/hamsangaran/basar-news.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a></p>

<p class="rtecenter"><a href="http://www.1naqd.ir/" target="_blank"><img alt="یک نقد" src="/files/hamsangaran/1-naghd.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="http://daesh.ir" style="line-height: 1.6;" target="_blank"><img alt="اخبار جنایات داعش" src="/files/hamsangaran/daesh.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a>&nbsp;<a href="http://beroozfa.com" target="_blank"><img alt="بروزفا" src="/files/hamsangaran/logo-b.gif" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a></p>

<p class="rtecenter" style="line-height: 20.8px;">&nbsp;&nbsp;</p>

<p class="rtecenter" style="line-height: 20.8px;"><a href="http://www.rozenews.com" style="line-height: 20.8px;" target="_blank"><img alt="روضه نیوز" src="/files/hamsangaran/ROZENEWS.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="shohadakohani.ir" target="_blank"><img alt="صالحین شهدای کوهانی" src="/files/hamsangaran/Capture.JPG" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="http://biito.blog.ir/" style="line-height: 20.8px;" target="_blank"><img alt="نورالدین" src="/files/editor/hamsangaran/biito-blog.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid;" /></a></p>

<p class="rtecenter" style="line-height: 20.8px;"><a href="http://iusnews.ir/" style="line-height: 20.8px;" target="_blank"><img alt="خبرنامه دانشجویان ایران" src="/files/hamsangaran/download%20%287%29.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" />&nbsp;</a><a href="http://linknama.ir/" target="_blank"><img alt="" src="/files/hamsangaran/link-nama.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="http://mehrposter.ir" target="_blank"><img alt="" src="/files/editor/hamsangaran/mehrposter.jpg" /></a></p>

<p class="rtecenter" style="line-height: 20.8px;">&nbsp;&nbsp;</p>

<p class="rtecenter" style="line-height: 20.8px;"><a href="http://navadiha.ir/" target="_blank"><img alt="نودی ها" src="/files/editor/hamsangaran/navadiha.jpg" style="width: 220px; height: 100px;" /></a>&nbsp;<a href="http://eheyat.com/" target="_blank"><img alt="" src="/files/editor/hamsangaran/heyat.gif" style="width: 220px; height: 99px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="http://sarbaz0.blog.ir/" style="line-height: 20.8px; text-align: center;" target="_blank"><img alt="" src="/files/hamsangaran/sarbaz-sefr.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; height: 99px; width: 220px;" /></a></p>

<p class="rtecenter" style="line-height: 20.8px;"><a href="http://3kans.blog.ir" style="line-height: 20.8px; text-align: center;" target="_blank"><img alt="" src="/files/pictures/DDD.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a>&nbsp;<a href="http://www.mobarezclip.ir/" style="text-align: center; line-height: 1.6;" target="_blank"><img alt="مبارز کلیپ" src="/files/hamsangaran/mobarezaclip.jpg" style="border-style: solid; border-width: 1px; height: 100px; width: 220px;" /></a>&nbsp;<a href="http://shahidkharrazi.com/" style="text-align: center; line-height: 20.8px;" target="_blank"><img alt="حسینیه مجازی شهید حاج حسن خرازی" src="/files/editor/hamsangaran/shahidkharrazi.jpg" style="width: 220px; height: 100px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a></p>

<p class="rtecenter" style="line-height: 20.8px;">&nbsp;</p>

<p class="rtecenter">&nbsp;</p>


+ 
11

- 
2
ارسال در 1395/8/6 ساعت 09:25 2016-10-27 09:25:08

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام