فیتیله پیچ شدن مجری صدای آمریکا توسط یک مخاطب!


مخاطب صدای آمریکا با اظهارات خود باعث قطع شدن برنامه این شبکه شد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)