افشاگری آیت الله مکارم شیرازی علیه مدیران فاسد...


#مفسد_اقتصادی
#برخورد_قاطع
#مطالبه_گری


+ 
10

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)