حجت الاسلام دانشمند: زنان جاهل آخرالزمان!!


خدا میداند که طوفان آخرالزمان چادر خیلی ها رو برد....


+ 
61

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مرگ بر لیبرالهای لا ابالی

 • ناظر 98/2/22 ساعت 18:54

  جناب فرزند بازنشسته اینها که تعریف کردی فیلم سینمایی ساخته سلبریتی های فاسد به وسیله دلارهای امریکا بود و یا گیچ خواب بودی و یک چیزی پروندی و یا ........ داستان زامبی ها را تعریف کردی .در هر صورت انگار حالت خوب نیست .

 • زنان فامیل ما، برمردها ی فامیل وغریبه ، تسلط دارند ؛ سکه ودلار وشمش ، قدرت شونه ، استفاده از طلسم وجادو وسیله نفوذشون توهرمکان واداره وسازمانه ، چادر هم اکثرشون سرمیکنن ولی دروغ وریاوفریب و فتنه وجادو جنبل ووتهمت زدن ، وبین زن وشوهرجدایی انداختن ، شغل اولشونه؛ برمردهای غریبه بازبان چاپلوسی چنان تسلط دارندکه از100 مردمومن، 99 تاشون باورکرده ن و فریبشون رو خورده ن ، مردهاشون به منزله بردگانشونن والبته هرچی زنهاشون بگن همونه وگرنه به انواع آزارها وتهدیدات روبه رومیشن وبرای همین ترس شدید از زنهاشون دارند؛ به تعدد مکه رفتناشونو فخرفروشی میکنن، واگر درقبال اذیت وآزاروظلم وستمشون ، باآیه ای ازقرآن بخوای امربه معروف کنی، باخودآیات قرآن بهت حمله میکنند.این فقط شرح حدود 30 سال ظلم وستم وفتنه زنهای فامیل ماست ودر6 سال اخیربه اوج خودش رسیده.راست گفته پیامبرعزیزمون صلی الله علیه وآله وسلم که فتنه آخرالزمان ، یکیش فتنه زنهاست.

 • پس مشکل از فامیل خودتان است. در خانواده ما که همه زنان چادری هستند و اصلا چنین چیزهایی ندیده ام.

 • پيغمبر (صلی الله علیه و آله ) دربارة بعضي از زنان آخرالزمان در روايتي
  دارد كه اگر آنها مار و عقرب بزايند بهتر از اين است كه جنس دو پا
  بزايند.
  http://www.erfan.ir/farsi/26317.html

 • ناظر 98/2/21 ساعت 20:47

  اعنت خدا بر روحانی و اصلاخ طلبان فاسد و بی حیا .

 • حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموده:
  برای امت من زمانی فرا می رسد که ؛
  زنان شان درعین لباس پوشیدن،برهنه هستند،وبر سرشان چیزی مانند کوهان شترلاغراست؛
  لباسهایی بسازند که زن ها وقتی آنها رامی پوشند،بازبرهنه و لخت باشند......

 • زن ها با خشونت بامردان خویش رفتارکرده وکارهای خلاف رضای شوهرانجام داده وازدرآمد خود خرج شوهررا تأمین نموده وآنها نیزبخاطراین خوراک مختصررفتارهای زنان خودرا تحمل می کنند؛
  مردان خودرابه صورت زنان ،وزنان خودرا به صورت مردان درمی آورند؛

 • برای امت من زمانی فرامی رسد که اگرکسی بخواهد دین خودرا حفظ کند؛
  مانند کسی ست که آتش درکف دست خودنگه می دارد؛
  ثرمتمندان برای سیاحت و متوسطین برای تجارت و فقیران برای ریا و تظاهربه حج می روند؛
  مردان امت من باطلا خودرا زینت نموده و حریر ودیبا پوشیده وازپوست پلنگ برای خودلباس تهیه می کنند؛
  مردان مرد کم می شوند،به حدی که درمیان 50 زن،فقط یک مرد وجود دارد؛

 • (باعرض پوزش )؛
  ثروتمندان برای سیاحت و.......................

 • روزگاری خواهد آمد که سه چیزبسیارکمیاب است:
  1-مالی که ازراه حلال بدست آید؛
  2-دوستی که انسان بتواند حقیقتا با اومأنوس باشد؛
  3-روش وراه پسندیده ای که خدای متعال ازآن راضی باشد؛

 • پس ازمن فرمانروایانی برشما مسلط می شوند که برای رسیدن به قدرت،به کشتن یکدیگر دست می زنند؛
  درآن روزگارنفاق زیاد می شود؛
  امانت داری ازمیان می رود؛
  مردم از رحمت دورمی شوند؛
  امین به خیانت متهم ،وخائن به عنوان امین معرفی می شود؛

 • فتنه هائی چون پاره های شب سیاه بسوی شما رو می آورند؛
  فرزند به پدرش تهمت می زند،وبرپدر ومادرش نفرین می کند؛
  وازمرگ آنها شادمان می شوند؛
  انسان ها بدست پدرومادرخود،نابودمی شوند؛
  واگرپدرومادرنداشته باشند،بدست همسروفرزندان،اگرآنهاراهم نداشته باشند،بدست خویشان و همسایگان شان ازبین می روند؛

 • مردم، (باعرض پوزش بسیار،چاره ای ندارم، چرا که فرموده یا پیش بینی رسول اکرم آخرین پیامبرخدای متعال است ) مثل حیوانات بطورعلنی روابط جنسی برقرارمی کنند؛
  تمام همت یک انسان شکمش،وقبله اش زنش،ودینش(سبک زندگی اش) پول ودرهم ش خواهد بود؛

 • سوال :
  عقبه فرمایشات ،یا واضح تربنویسم،پیش بینی ،فوق النشر،حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ، ناشی ازچه فرهنگ گذشتگان بشراست؟

 • پاسخ:
  فرهنگ وتمدن مصرباستان فرعونی ،فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ = فرعون صاحب میخ ها- فرعون صاحب ابلیسک ها؛
  فرهنگ وتمدن یهودیت ودرپی آن مسیحیتی که ازفرهنگ مصرباستان فرعونی منشأ گرفته ،که متأسفانه وارد اسلام هم کرده اند؛
  و امروز لیبرال دموکراسی را رقم زده است؛
  و امروزاین تمدن وفرهنگ غربی را بنام لیبرالیسم می شناسیم؛
  که جهان را آلوده کرده است؛

 • به گونه ای که در تار و پود معرفت‌ها و علم‌ها پیچیده است؛
  که قوه فرقان (تمیزدادن حق وباطل) را حتی از مؤمنین گرفته و بسیاری را می بینیم که چطور ساده اندیشانه در چاه ویل لیبرالیسم افتاده‌اند و دست و پا می زنند؛
  وامام جامعه، مبنای این معرفت ها و علم های غربی را غیرالهی وغیرتوحیدی و مادی مبناء و ناسازگار با اسلام درجمع استادان دانشگاه ها وصف و اعلام نموده اند.

 • مطالعه بیشتر؛
  لطفا به آدرس ذیل مراجعه نمائید؛
  https://what.sapp.ir/afsaranir/15553909242106ee4fZ9CG-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C

 • یا آدرس ذیل؛
  https://what.sapp.ir/afsaranir