عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • قدر و منزلت دین شناس را چگونه می توان شناخت
  ---
  دین شناس از رتبه ی سطح تا اجتهاد و مرجعیت اگر به تقوای عملی همیشگی شناخته نشود حرمت و منزلتی برای خود کسب نکرده و در منزلت تفاوتی با افراد نا آگاه و بی سواد ندارد.
  نخستین و مهم ترین تجلی تقوای عملی دین شناس در مقید ساختن همیشگی خود در تبلیغ و آموزش دین و مذهب و در رفتار به حد و مرزها و باید و نبایدهای شناختهای فرهنگ اصیل دین داری قرآنی و اصول استدلال عقلی و فرا تر نرفتن او از این ملاکها و معیارهای اصیل سنجش و ارزیابی سطح درستی و نادرستی روش دین داری و مذهب داری و رفتار است.
  اگر دین شناس نتواند مقید بودن خود را به این ملاکها و معیارهای سنجش در عمل بهنگام تدریس و آموزش دین و رفتار به اثبات برساند نمی توان برای گفتار منبری و درسی و رفتار او ارزش و حرمت دینی قایل بود و حساب چنین دین شناسی در بسیاری از آیات محکم و مفصل قرآن آشکار و مشخص است و بحکم عقل چند ذرع پارچه در هر رنگی که باشد برای او ارزش و قدر و منزلت ساز نیست.
  آموزش و پروش و آماده سازی دین شاس اگر با تقید به حد و مرزها و بایدها و نبایدهای مذکور نباشد حاصل تلاش او در کسب تخصصها و نیازهای دین شناسی برای پیشبرد دین داری و مذهب داری مردم هیچ نتیجه ی مثبت و سازنده ای نخواهد داشت و منجر به گمراهی دین داران مذهبی نیز خواهد شد.
  دین شناس برای گذراندن امتحان یک عمر تقید به تقوای عملی ، همیشه در معرض دید و ارزیابی خداوند قرار دارد ولی برای احراز اطمینان از این تقید حیاتی و سرنوشت ساز برای دین داری جامعه باید از نظر مراکز آماده سازی دین شناس و عقلای متدین جامعه برای مصون سازی دین داری و مذهب داری جامعه از انحراف و کج روی او پیوسته در معرض ارزیابی علمی و شخصی آشکار ونهان قرار گیرد.
  روشنگریهای قرآن کریم تاکید می کنند حیاتی ترین نیاز جوامع بشری دین داری درست وحیانی است که تضمین کننده ی سالم و بهینه شدن همه ی جنبه های زندگی بشر است و منهای چنین دین داری بشریت پیوسته به سوی تباهی حرکت می کند.

 • پیروی از من در آوردیها یک عمر دیدین داری را تباه می کند
  ---
  هر انسان دین دار مذهبی اگر با بی توجهی به حد و مرزها و ملاک و معیارهای قرآن که توان پیامبران و سایر بندگان مقرب و غیر مقرب را تعیین می کنند بی توجه و بی تفاوت باشد و از من در آوردیها و احادیث و روایات جعلی که در تضاد با حد و مرزهای مذکور برای بزرگان دین توان فرا طبیعی و خداگونه و مراسم و مناسک و شعایر ابتکاری تخیلات ذهن بشر ترویج می کنند ، پیروی کند به قرآن دهن کجی و پشت کرده و بحکم قرآن در آیات 103- 106 سوره کهف زیان کار ترین انسان شناخته شده و یک عمر دین داری خود را تباه می کند.

 • به پایگاه روشنگری/ جمعه 28/04/1394
  ---
  حال و روز دین داری خود را با عرضه به قرآن و عقل وارسی کنیم که فردا دیر است
  ---
  چرا نظرات روشنگر را بهنگام باز کردن صفحه پایگاه حذف کرده اید و کاربران پایگاه را از گفتمان دینی سازنده محروم می کنید؟؟؟!!!
  شما روشنگریها چگونه نسبت به حساب و کتاب دقیق خداوند فکر می کنید؟؟؟ً
  شما و قتی خطای ضد قرآنی تبلیغ من در آوردیها را با بد نام کردن دین و مذهب اهل بیت پیوسته مرتکب می شوید حق ندارید خود را منتسب به انقلاب و نظام مقدس اسلامی معرفی کنید.
  شهامت داشته باشید اگر در روشنگریهای ارسال شده خطاهای ضد قرآن و عقل می یابید آنها را یا خود نقد کنید یا بدهید به دین شناسنان نخبه تا عالمانه بعنوان مهم ترین وظیفه ی خود آنها را نقد کنند و با تلاش عالمانه ی خود مردم را از گمراهی و سر در گمی در شبهات نجات دهند.
  حرام است نام پایگاه را روشنگری بگذارید و با من در آوردیهای بدنام کننده ی دین و مذهب و اهل بیت پایگاه را با لجاجت یزیدیان به جایی برای جهل گستری تبدیل کنید.
  شما با چه محک و معیاری خرد گرا درستی و نادرستی دین داری و مذهب داری خود را ارزیابی می کنید و می سنجید؟؟؟!!!
  چرا لحظه ای با درنگ و تعقل و تفکر به روش دین داری و مذهب داری رایج خود و دیگران که غرق در من در آوردیها شده اند نمی اندیشید و چشم و گوش بسته بی بیم و هراس از حساب دقیق خداوند به نادانی خود ادامه می دهید و اصرار دارید با چشم و گوش بصیرت به سراغ قرآن وعقل نروید؟؟؟!!!
  اصرار بر ارسال این روشنگریها محض رضای خدا تنها جهت آگاه سازی دلسوزانه دین داران مذهبی غافل به حد و مرزهای قرآن و عقل است و خدا را شکر بجز انتظار لطف او ، این اصرار در این دنیا برای نویسنده هیچ بازده مادی ندارد.

 • انتخاب نوع روش دین داری ، حال و آینده ی بشر را بتناسب نوع روش انتخاب شده رقم می زند
  ---
  مهم ترین و حیاتی ترین و سرنوشت ساز ترین عامل تنظیم و سازماندهی بهینه ی زندگی بشر که سعادت فردی و اجتماعی اورا تامین و تضمین می کند پایبندی و عمل به احکام و اعتقدات ناب و بی آلایش دین خداوند است که می باید با برنامه ریزی علمی موضوعات شناختهای آن در زمینه های خدا شناسی ، پیامبر شناسی ، دین شناسی ، وحی شناسی ، انسان شناسی و رفتار شناسی با الهام و رهنمود گرفتن از نویدها و هشدارها و بایدها و نبایدهای خداوند در زمینه ی هر یک از این شناختها که در آورده های پیامبران از وحی تحریف نشده الهی به بشر رسیده ضمن طبقه بندی علمی موضوعات و تشریح خردگرای آنها بگونه ای همگن و هماهنگ و منسجم با داده های وحی در هر موضوع بتناسب سطح درک اقشار مختلف جامعه ی بشری پیوسته به این اقشار آموزش داده شوند.
  پیامبران نخستین انسانهایی بودند که مسئولیت این حیاتی ترین آموزش را با خلوص و صداقت و جدیت و با ماموریت از جانب خداوند بعنوان مهم ترین وظیفه ی خود بعهده گرفتند و عمر و عزیز ترینهای خود را ، در راه تبلیغ و آموزش بی آلایش شناختهای مذکور تا آخرین دم از زندگی خود و در راه مصون نگه داشتن این شناختها از تحریف و از دست برد منحرفان بشر ، ایثار نمودند.
  با تاکیدهای وحی الهی از جمله قرآن که بعنوان آخرین وحی غیر قابل تحربف از جانب خداوند معرفی شده پیامبران در زمینه ی طبیعت انسانی که در معرض تقلبات محیط است به نداشتن هیچ تفاوتی با هم نوعان خود معرفی گردیده اند اما در زمینه ابلاغ وحی با مدد الهی این تقلبات در آنان تاثیری نمی گذاشت.
  وحی الهی تنها شاخصه ی تمایز پیامبران از سایر افراد بشر را امانت دار وحی الهی بودن آنان و مکلف بودن آنان به تبلیغ و رساندن بی آلایش این وحی به بشر و تشریح بی کاستی و بی فزونی احکام و اعتقادات آن شناخته و بر لطف الهی در تامین این ویژگی نزد آنان تاکید کرده است.
  در این وحی هیچ نشانه ای نیست که پیامیران بگونه ای مستقل و جدا از وحی الهی به و ضع یا ابتکار احکام و اعتقادات مجاز بوده اند بلکه خداوند به آنان در این زمینه سخت هشدار داده که از خود چیزی را به وحی الهی نیافزایند:« وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ... ﴿ سوره حاقه آیات ۴۴ تا ۴۷ ﴾ .
  چون شناختهای اصیل و تحریف نشده ی وحی الهی با داشته های سرشت پاک بشر تطابق تام دارند اگر بشر عالمانه به حد و مرزها و بایدها و نبایدهای این شناختها در رفتار و گفتار و پندار بی هیچ کونه فزونی و کاستی پایبند شود و اگر وسوسه های تحریف گر شیطان و دمدمی مزاجی بشر بر او چیره نگردند بی تردید می تواند زندگی سالم و سعادتمندانه ای را برای خود و همنوعان و محیط خویش تامین و تضمین نماید.
  نویدها و هشدارها و بایدها و نبایدهای وحی الهی همگی برای تامین و تضمین زندگی سالم برای بشر اند و او را پیوسته نسبت به عواقب خروج از حد و مرزهای این وحی که زندگی را بتدریج به سوی تباهی می کشاند بر حذر می دارند.
  راز تامین و تضمین زندگی سالم سعادت بخش در پایبندی عملی انسان دین دار به احکام و اعتقادات شناختهای وحی الهی بدون کاستی و فزونی نهفته است و چناچه با بی پروایی و اصرار تحت هر عنوانی دین داری خود را با من در آوردیهای خرد گریز تخیلات بشری افزوده به این شناختها آلوده کند هیچ سلامت و سعادت با دوامی برای او تضمین نخواهد بود بلکه با غوطه ور شدن در نواقص این من در آوردیهای تخیلی بی تردید بجز سر انجامی آکنده از زیان و تباهی چیز دیگری نخواهد یافت.

 • به پایگاه روشنگری/ پنجشنبه 27/04/1398
  ---
  کار گزاران روشنگری در چه حالند؟؟؟!!!
  ---
  آیا کار گزارن روشنگری می دونن خدا چه جوری راست یا دروغ بودن شعار هر روزه ی : « یا مهدی عجل علی ظهورک » اونا رو امتحان می کنه و با چه سوهانی ادعای روشنگری اونا و راست یا دروغ بودن خدا پرستی اونا رو محک می زنه؟؟؟!!!
  یکی از راه های این امتحان سوهان زدن جهت گیری دین داری و مذهب داری اونا است که آیا این جهت گیری بنفع دفاع از دین داری و مذهب داری قرآنی و عقلیه یا بنفع ترویج من در آوردیهای ضد قرآن و عقل بنام دین و مذهبه؟؟؟!!! و تو خود نتجیه مفصل رو بخون از این مجمل و حال خودتو در مقابل خدا بسنج و ببین خوشحالی یا حالت زاره؟؟؟!!!
  حیفه والله زیر سایه نظام مقدس اسلامی باشی و ادعای عشق به اهل بیت رو هم شعار بدی و ندای یا مهدی و یا مهدی هم فریاد هر روزت باشه ولی توفیق الهی نداشته باشی که عقلت بتونه راه راست و کج دین داری و مذهب داری رو بهت نشون بده که آیا پیروی از حقایق قرآنی رفتن به راه درسته یا دنباله روی از من در آوردیهای تخیلات بشری ضد قرآن و عقل راه بی کلوخ سلامتیه؟؟؟!!!
  حیفه والله هیچ دلسوز وفا دار اصول اسلامی نظام هم پیدا نکنی که با دلیل روشن از قرآن و عقل دستتو بگیره و به راه راست که راستی و درستیشو با عقل و تمام وجودت بتونی درک کنی راهنماییت کنه؟؟؟!!!
  نکنه خدای نکرده بهت گفتن راه مهدی (عج) همین راه پایکوبیها و سوت و کف زدنها و من در آوردی سازیهای عجیب و غریب بنام دین و مذهبه که شده نون دونی برای کاسبی حرام یک خروار دین فروش از خدا بی خبر که تا بتونن بی حساب و کتاب به آتیشه تنور شیطانیش ، مبادا نون پر روغنشون با خاموش شدن این تنور آجر بشه ، با هر چه زور دارن هی باد می زنن؟؟؟!!!
  خدایا تو را به عزت و جلالت قسمت می دهیم جوونای انقلابی دین دوست و محب اهل بیت پیامبر رو به راه راست مکتب توحیدی اهل بیت هدایت کن و از چنگال کثیف دین فروشان دنیا پرست که حرمت و قدسیت دین و مذهب و حیثیت و آبروی اهل بیت رو بازیچه هوا و هوسهای دنیا پرستیشون قرار دادن نجات بده. آمین
  عصر انقلاب اسلامی هرگز نباید به زمان تاخت و تاز منفعت جویی دین فروشان بنفع دشمنان دین و مذهب و بنفع دشمنان انقلاب و نظام اسلامی با کثیف ترین سوء استفادها که دین خدا و مذهب اهل بیت رو لوث و آلوده و بدنام میکنن تبدیل بشه.

 • به پایگاه روشنگری/ پنجشنبه 27/04/1398
  ---
  در دوری از نفرین خداوند باید همیشه جدی بود
  ---
  نظرات دینی و مذهبی منطقی با هدف روشنگری اذهان توده های مردم دین دوست به حقایق قرآنی و عقلی دین داری و مذهب داری و مصون نگه داشتن دین داری و مذهب داری توده های مردم از انحرافها و کج رویهای متضاد با قرآن و عقل به پایگاه روشنگری ارسال می گردند.
  حذف این نظرات از صفحات پایگاه اقدام عمدی به کتمان حقایق دین و مذهب است که منجر به گمراهی توده های دین دار مذهبی و گرایش آنان بنام دین و مذهب به من در آوردیهای بشری متضاد با قرآن و عقل می شود و سزای این کتمان مشمول شدن کتمان کننده به نفرین خداوند و محروم شدن از رحمت الهی است.
  « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ » ﴿ آیه ۱۵۹ سوره بقره ﴾ و « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » ﴿ آیه ۱۷۴ سوره بقره ﴾.

 • قرآن مجازات کتمان کننده ی حقایق دینی قرآنی را چه تعیین کرده است؟
  ---
  دین شناس اگر به مهم ترین وظیفه پیامبر گونه ی خود که روشنگری پیوسته ی قرآنی وعقلی برای مصون نگه داشتن دین داری و مذهب داری مردم از انحراف و کج روی است همیشه اقدام نکند تعهد خود به دین و مذهب و وفا داری خود به این تعهد را مخدوش می سازد و زیر سئوال می برد و شایستگی انتساب به حرفه ی شریف دین شناسی را از دست می دهد و خود را مصداق کتمان کننده حقایق قرآنی قرار می دهد .
  خداوند در قرآن کریم نسبت به کتمان حقایق قرآنی دین داری و مذهب داری ، دین شناسان و پیروان ادیان الهی را به محرومیت از رحمت الهی سخت هشدار داده و تهدید کرده است:« إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ » ﴿ آیه ۱۵۹ سوره بقره ﴾ و « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » ﴿ آیه ۱۷۴ سوره بقره ﴾.
  اگر دین شاسان به و ظیفه حیاتی و سرنوشت ساز روشنگری علمی توده های مردم دین گرا در زمینه ی دین داری و مذهب داری با تبلیغ پیوسته ی حقایق قرآنی و عقلی سرشت نشین همیشه با احسای مسئولیت عمل کنند تاثیر شیطان در گمراه کردن پیوسته ی دین داران مذهبی با من در آوردیها در پوشش دین و مذهب به حد اقل می رسد و بجز افراد لجوج معاند دیگران که اکثریت توده های مردم دین دوست نا آگاه اند بلطف خدا و روشنگری دین شناسان یک عمر پایبندی خود به دین داری و مذهب داری را به تباهی نمی سپارند و خود را دچار هلاکت ابدی نمی کنند.