انقلاب اسلامی سه شرط ظهور را محقق کرده است


برنامه تلویزیونی #بازگشت با حضور حجت‌الاسلام «پناهیان»
موضوع: بررسی زمینه‌های ظهور و نقش انقلاب اسلامی در تحقق آنها
پخش شده در تاریخ : ۳۱ فروردین ساعت ۲۲ از شبکه افق


+ 
11

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • آیا برای پذیرفتن اعتقاد بنام دین ومذهب نیاز به شناخت تکلیف شرعی داریم یا خیر؟
  ---
  از یک فقیه عادل قابل اطمینان بپرسیم حکم شرعی پذیرفتن هر اعتقادی با تقلید بنام دین و مذهب ، بدون شناخت ادله عقلی بی خدشه ی انکار نا پذیر برای این اعتقاد ، چیست؟
  و نیز بپرسیم چگونه می شود بدون دلیل قطعی خدشه ناپذیر از چنین اعتقادی در محضر خداوند دفاع کرد و چگونه می شود از پیامدهای پذیرفتن آن اگر زیان بار باشند رهایی یافت؟
  و نیز بپرسیم اصرار بر پذیرفتن اعتقاد بنام دین و مذهب را بدون داشتن دلایل شرعی و عقلی قاطع چگونه می توانیم نزد خداوند دانا و حکیم مطلق توجیه کنیم و چگونه می توانیم از گرفتار شدن به گناه پیامدهای زیان بار چنین اعتقادی رهایی یابیم؟
  نیز بپرسیم اگر در محضر خداوند دستور یافتیم که : «... هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ﴿آیه ۶۴ سوره نمل﴾ چه و چگونه جواب دهیم و پذیرفتن اعتقاد بی دلیل شرعی و عقلی بنام دین و مذهب را با چه پاسخی که خداوند دانای مطلق می پذیرد می توانیم توجیه کنیم.
  اگر در باره اعتقادهای غیر قابل اثباتی که بنام دین و مذهب به پیامبر و اهل بیت مظلوم پیامبر نسبت داده می شوند ازما پرسیده شود دلیل قاطع و بی خدشه ی شما برای اثبات درستی صدور این اعتقادها از پیامبر و اهل بیت آن حضرت چیست چه و چگونه باید پاسخ بدهیم که خداوند از ما بپذیرد؟

 • آیا برای پذیرفتن اعتقاد بنام دین ومذهب نیاز به شناخت تکلیف شرعی داریم یا خیر؟
  ---
  از یک فقیه عادل قابل اطمینان بپرسیم حکم شرعی پذیرفتن هر اعتقادی با تقلید بنام دین و مذهب ، بدون شناخت ادله عقلی بی خدشه ی انکار نا پذیر برای این اعتقاد ، چیست؟
  و نیز بپرسیم چگونه می شود بدون دلیل قطعی خدشه ناپذیر از چنین اعتقادی در محضر خداوند دفاع کرد و چگونه می شود از پیامدهای پذیرفتن آن اگر زیان بار باشند رهایی یافت؟
  و نیز بپرسیم اصرار بر پذیرفتن اعتقاد بنام دین و مذهب را بدون داشتن دلایل شرعی و عقلی قاطع چگونه می توانیم نزد خداوند دانا و حکیم مطلق توجیه کنیم و چگونه می توانیم از گرفتار شدن به گناه پیامدهای زیان بار چنین اعتقادی رهایی یابیم؟
  نیز بپرسیم اگر در محضر خداوند دستور یافتیم که : «... هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ﴿آیه ۶۴ سوره نمل﴾ چه و چگونه جواب دهیم و پذیرفتن اعتقاد بی دلیل شرعی و عقلی بنام دین و مذهب را با چه پاسخی که خداوند دانای مطلق می پذیرد می توانیم توجیه کنیم.
  اگر در باره اعتقادهای غیر قابل اثباتی که بنام دین و مذهب به پیامبر و اهل بیت مظلوم پیامبر نسبت داده می شوند ازما پرسیده شود دلیل قاطع و بی خدشه ی شما برای اثبات درستی صدور این اعتقادها از پیامبر و اهل بیت آن حضرت چیست چه و چگونه باید پاسخ بدهیم که خداوند از ما بپذیرد؟