دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان


ابن عباس روایت کرده اند:که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله برای روزه هر روز ماه مبارک رمضان فضیلت بسیار بیان فرمود و برای هر روز دعای مخصوصی با فضیلت و ثواب بسیار برای آن ذکر کرد.دعاهای مختصر روزانه ماه رمضان یکی از برنامه های روزانه رایج بین شیعیان در ماه رمضان است که برای هر روز نقل شده و معمولا پس از نماز خوانده می شود.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • ادعای استجابت بی قید و شرط دعا تمسخر حکمت بی مانند خداوند است.
  ---
  خداوند یگانه حکیم مطلق بی تردید با هدف مندی برای ضابطه مند و قانون مند کردن دین واخلاق و زندگی و سلامتی رفتار و گفتار و پندار و زندگی بشر در این دنیا اصول و مقررات کلی سرشت نشین قابل درک در قرآن تعیین کرده است.
  با چنین هدف مندی از جانب خداوند ، محال است تصور کرد یگانه ذات او ، معاذ الله ، با حکمت ستیزی و خرد گریزی یک عمر یا یک سال اخلال در این اصول و مقررات از جانب افراد بشر را فقط با خواندن چند جمله دعا بی این که فرد دعا خوان توبه ی نصوح کند و به خدا تعهد بدهد که با درک مفاهیم عملی و عرفانی دعا آن را در وجود و رفتار و گفتار و پندار خود همیشه تجلی و تجسم خواهد بخشید ، دعای او را بی قید شرط استجابت کند و او را ببخشد.
  استجابت دعای بی قید و شرط نقض هدفمندی احکام و اعتقادات حیات بخش دین خداوند و تشویق به ریا کاری است و در باره ی چنین استجابت بی قید و شرط که ناقض حکمت خداوند در ارسال دین از جانب او است هیچ نشانه ای در قرآن نیست.
  چنین استجابتی را نیز نمی توان با هیچ دلیل عقلی متین بی خدشه به اثبات رساند.
  اصرار بر تبلیغ استجابت بی قید و شرط دعا بمعنای به تمسخر گرفتن دین و حکمت مطلق خداوند و بازیچه جلوه دادن دین و حکمت خداوند است.

 • ادعای استجابت بی قید و شرط دعا تمسخر حکمت بی مانند خداوند است.
  ---
  خداوند یگانه حکیم مطلق بی تردید با هدف مندی برای ضابطه مند و قانون مند کردن دین واخلاق و زندگی و سلامتی رفتار و گفتار و پندار و زندگی بشر در این دنیا اصول و مقررات کلی سرشت نشین قابل درک در قرآن تعیین کرده است.
  با چنین هدف مندی از جانب خداوند ، محال است تصور کرد یگانه ذات او ، معاذ الله ، با حکمت ستیزی و خرد گریزی یک عمر یا یک سال اخلال در این اصول و مقررات از جانب افراد بشر را فقط با خواندن چند جمله دعا بی این که فرد دعا خوان توبه ی نصوح کند و به خدا تعهد بدهد که با درک مفاهیم عملی و عرفانی دعا آن را در وجود و رفتار و گفتار و پندار خود همیشه تجلی و تجسم خواهد بخشید ، دعای او را بی قید شرط استجابت کند و او را ببخشد.
  استجابت دعای بی قید و شرط نقض هدفمندی احکام و اعتقادات حیات بخش دین خداوند و تشویق به ریا کاری است و در باره ی چنین استجابت بی قید و شرط که ناقض حکمت خداوند در ارسال دین از جانب او است هیچ نشانه ای در قرآن نیست.
  چنین استجابتی را نیز نمی توان با هیچ دلیل عقلی متین بی خدشه به اثبات رساند.
  اصرار بر تبلیغ استجابت بی قید و شرط دعا بمعنای به تمسخر گرفتن دین و حکمت مطلق خداوند و بازیچه جلوه دادن دین و حکمت خداوند است.