حاج محمود کریمی | کنارحرم پیغمبر زمین خاک


تخریب قبور ائمه بقیع
#واحد «کنارحرم پیغمبرزمین...»
#شهادت_امام_صادق سال ۱۳۹۵
هیات رایة العباس علیه السلام


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • کدام حیاتی ترین وظیفه ی دینی است که نظام تا کنون نتوانسته به آن پایبند بماند؟
  ---
  باید نظامی که بنام دین حکومت می کند پاسخگو و غم خور بی جاذبه شدن دین و مذهب نزد ملت باشد.
  نشانه ی بی جاذبگی دین و مذهب نزد ملت بی تفاوتی او در مقابل این همه نظرات انتقادی علیه طرز دینداری و مذهب داری مردم است.
  اکثریت مردم ما ، دین و ایمان و عمل به دین اصیل خدا و مذهب حق و اصیل اهل بیت پیامبر را پیوسته به پای من در آوردیها و خرافات و بازیهای سر گرم کننده ی پوچ بی پایه بنام دین و مذهب قربانی می کنند.
  دین شناسان مذهب شناس ما بجای ابراز نگرانی از این وضعیت فاجعه بار که خشم خدا را بر می انگیزد و بجای انجام مهم ترین وظیفه خود که تصحیح انحرافات وکجرویهای آشکار دینی و مذهبی مردم است و بجای تاکید بر ضرورت پیروی مردم از حد و مرزها و باید و نبایدهای شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی مهر سکوت بر لب گذاشته مردم را در گرداب منفور من در آوردیها و خرافات رها کرده تا با حکم قرآن با از دست دادن اعمال نیک خود در این گرداب گناه بار غرق شوند و دین داری و مذهب داری خود را تباه کنند.
  امید زیادی بود که نظام اسلامی با آگاهی به مهم ترین و نخستین وظیفه ی پیامبر گونه ی خود که جلو گیری از انحرافها و کج رویهای دینی و مذهبی است در گامهای نخست خود پیامبر گونه به روشن گری داین امر حیاتی دینی و مذهبی می پرداخت.
  بیش از چهل سال از عمر این نظام می گذرد و لی افسوس که هیچ گامی برای رهایی مردم از انحرافات و کج رویهای دینی و مذهبی برداشته نشده بلگه با رها کردن صحنه برای یکه تازی دین فروشان مذهب فروش که دشمن خدا و دشمن دین و قرآن و دشمن پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت اند پیوسته این انحرافها و کج رویها افزایش می یابند و هیچ دین شناس و مذهب شناسی به فکر نتیجه ی فاجعه بار خشم خدا از این وضعیت نیست و هیچ نگرانی از نتیجه ی آثار تباه کننده ی این وضعیت نزد قشر مسئول نظام دیده نمی شود.
  این چه رازی است که تصحیح انحرافها و کج رویهای دینی و مذهبی که سکوت بر آنها به همه ی انحرافها و کج رویهای دیگر منجر می شود با جود دلایل آشکار فراون قرآنی و عقلی که ثابت می کنند مهم ترین و نخستین وظیفه ی الهی پیامبران از بدو بعثت این بندگان مقرب بوده است هنوز در طول بیش از چهل سال از عمر انقلاب و نظام اسلامی در ذهن ما جای نیافتاده است؟؟؟!!!
  چرا هیچ نشانه و آثر آشکار و برجسته ی سازمان یافته و ضابطه مند و قانون مندی در مسئولیتهای هیچ یک از رده های گوناگون مسئولان نظام و در حوزه های علمیه دینی و مذهبی ما از ضرورت پرداختن به این حیاتی ترین و سرنوشت ساز ترین نیاز دینی و مذهبی نظام و مردم دیده نمی شود؟؟؟!!!
  چرا و باچه دلیل خدا پسندانه تاکنون انجام امکان پذیر این حیاتی ترین وظیفه ی الهی پیامبران نزد اکثریت مطلق پیروان نظام اسلامی مغفول مانده است؟؟؟!!!
  چرا آیات محکم و مفصل شناختهای قرآن کریم که همه ی راه های انجام عقلی این وظیفه الهی را برای دین شناسان روشن ساخته است دلیل و راهنمای ما قرار نمی گیرند و تا کنون این آیات روشنگر مغفول مانده اند؟؟؟!!!
  با درک این حقیقت که دین خداوند ارزشمند ترین و حیاتی ترین نیاز زندگی بشر است اگر از هم اکنون به جبران کاستی حیاتی یاد شده نیاندیشیم و به تلاش بی وقفه برای رفع این کاستی نپردازیم بحکم خداوند پای در جاده ی تباهی می گذاریم و فردای قیامت هیچ فرصتی برای جبران و رهایی از حکم عادلانه ی خداوند نخواهیم یافت.

 • سرانجام افزودن من در آوردی و خرافه به دین چیست؟
  ---
  من در آوردی فرایندی است از رفتار و گفتار و پندار محض بشر بنام دین که در احکام و اعتقادات وحیانی اصیل دین الهی هییچ ریشه ی قابل اثبات و درک پذیر ندارد و نمی توان برای آن با وحی تحریف نشده ی الهی هیچ سنخیت و هم گنی و هماهنگی یافت.
  خرافه تصور بشری محض است که با هیچ یک از اصول اعتقادی اصیل عقلی دین وحیانی خداوند و با هیچ اصل علمی نمی توان آن را به اثبات رساند.
  قرآن کریم مذهب را تفقه در اصول احکام دین الهی و یافتن مصادیق اصیل برای این احکام با کمک وحی و عقل و حمایت از اعتقادات این دین با رهنمود گرفتن از هشدارها و حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای آشکار و رسا و قابل درک و اثبات پذیر فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی توصیف و معرفی کرده است.
  در وحی الهی هیچ نشانه ی محکم و مفصل آشکاری از توان محض بشر به ساخت و ابتکار حکم و اعتقاد برای دین الهی وجود ندارد ودر این زمینه بارها در قرآن کریم بر ضرورت پیروی بی فزونی و بی کاستی از وحی الهی تاکید شده است.
  سر انجام افزودن من در آوردی و خرافه به دین الهی و مذهب وابسته به این دین لوث کردن و بدنام کردن و بغرنج و نامفهوم کردن این دین و مذهب است و از فرایند چنین دخالتی در دین الهی می توان نتایج ناهنجار زیر را ذکر نمود:
  - پایین آوردن طبیعت الهی دین که برخاسته از علم و حکمت مطلق بی کران خداوند است به سطح دانش ناچیز ذهن بشر که به همه ی ناتوانیها و نیازها محدود و مقید است
  - بغرنج و نامفهوم کردن دین سرشت نشین و اثبات پذیر الهی با اندیشه های اثبات ناپذیر بشر
  - بیزار کردن اکثریت بشر خرد گرا از دین بعلت بغرنج و نامفهوم ساختن آن
  - تبدیل شدن دین الهی به سوژه ای برای ترویج کاسبی حرام دین فروشی
  - تلاش پیوسته ی دین فروشان برای کتمان حقایق اصیل دین وحیانی خداوند
  - تبدیل کردن دین خداوند به بازیچه ای در دست دین فروشان و پیروان آنان
  - سوء استفاده ی کلان دین فروشان از احادیث و روایات مخدوش به جعل و دروغ و متضاد باقرآن و عقل بنام دین و مذهب که با هیچ دلیل قرآنی محکم و مفصل و با هیچ دلیل متین عقلی اثبات پذیر نیستند
  - فراهم سازی زمینه های فراخی برای سوء استفاده های کلان مخرب و ویرانگر دشمنان دین علیه پیروان دین
  - و ...