کتاب آن سوی مرگ | جلسه بیست و نهم


تجربه پس از مرگ !

ادامه داستان سوم کتاب #آن_سوی_مرگ

▪️باغ بهشتی به وسعت چندین قاره پهناور بود
▪️در برزخ بهشتی میلیارد ها رنگ وجود داشت، رنگهایی که در دنیا ندیده ایم
▪️مناظر دنیا تنها سایه ای از مناظر بهشت است. انگار این دنیا شب است و آن دنیا روز ..!
▪️موسیقی جزئی جدا ناپذیر از باغ بهشتی بود
▪️انسان زمینی تاب شنیدن موسیقی بهشتی را ندارد !! اگر بشنود جان از بدنش خارح میشود..

مرور و بررسی کتاب #آن_سوی_مرگ
توسط حجت الاسلام امینی خواه
منبع: کانال امینی خواه

مشاهده تمامی جلسات
cutt.ly/qeU8Ffo


+ 
468

- 
24

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)