رائفی‌پور | توضیحات درباره قطعی‌های برق


قابل پیش بینی بود همچین اتفاقی خواهد افتاد....


+ 
28

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)