رائفی پور | هشدارهای پیرامون سد سازی بی رویه


ایرادات پروژه های سدسازی


+ 
22

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • اگر همین سدها نبود در سال 98 از خوزستان اثری باقی نمانده بود.
    اگر همین سدها نبود که آب را ذخیره کند کرخه در همان اردیبهشت خشک شده بود.

    چرا رائفی پور که سواد هم ندارد در هر زمبنه ای یاوه می گوید؟