از دولت عراق تقاضا می‌کنم مرز‌های زمینی را باز کنید! ما آماده پذیرایی از زوار میلیونی هستیم!


امام جمعه نجف:
از دولت عراق تقاضا می‌کنم مرز‌های زمینی را باز کنید! ما آماده پذیرایی از زوار میلیونی هستیم!

شما تجربه‌ی محرّم را دیدید. هیچ‌گونه همه‌گیری بیماری پیش نیامد. پس نگرانی از چیست؟!
اگر دولت نمیتواند، ما مردم عراق با کمال خرسندی و آغوش باز میتوانیم از زوار پذیرایی کنیم

#اربعین
Panahian_ir


+ 
15

- 
1
ارسال در 1400/6/25 ساعت 20:34 2021-9-16 20:34:50
rezaeiharandi
توسط rezaeiharandi


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • این چه تکاپو و اصراری است برای تثبیت من در آوردیهای بشری ضد قرآن و عقل با سوء استفاده از نام اهل بیت پیامبر که این خاندان مطهر را ، با تروبج من در آوردیها و خرافات و هدر دادن اموال وداراییهای مردم بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای جامعه تشیع ؛ بدنام و منفور می سازد و به دشمنان دین و مذهب کمک می کند؟؟؟!!!
  با چه دلیل قطعی انکار ناپذیر می توان با قرآن ستیزی و خرد گریزی به تبلیغ و ترویج مذهب تشیع پرداخت؟؟؟!!!
  چرا و برای رضایت چه طرفهایی شناختهای قرآن و احکام عقل در این ترویج و تبلیغ نادیده گرفته می شوند و کتمان می گردند؟؟؟ً!!!

 • اصرار بی پشتوانه ی قرآنی که حیثیت دین و مذهب را نابود می کند
  ---
  اگر به خدا گرایی قرآن محور خرافه ستیز تا این حد باور داشتیم و پایبند بودیم هرگز حال زار ملت های ما تا این اندازه فاجعه بار نبود.
  اصرار بر من در آوردی گرایی و رقیب تراشی برای خداوند و بر ترویج من در آوردیهای بشری بنام دین و مدهب که دهان کجی به همه ی ارزشهای الهی قرآنی است و دین و مذهب را بدنام و منفور می سازد خشم خداوند قهار را علیه بشر بر می انگیزد و و بحکم هشدارهای قرآن روز به روز فجایع خانمان بر افکن بشر را بیشتر می کند.

 • به پایگاه روشنگری در باره موضوع:/امام جمعه نجف:ا ز دولت عراق تقاضا می‌ کنم مرز‌های زمینی را باز کنید! ما آماده پذیرایی از زوار میلیونی هستیم! / شنبه 27/06/1400
  ---
  اصرار بی پشتوانه ی قرآنی که حیثیت دین و مذهب را نابود می کند
  ---
  اگر به خدا گرایی قرآن محور خرافه ستیز تا این حد باور داشتیم و پایبند بودیم هرگز حال زار ملت های ما تا این اندازه فاجعه بار نبود.
  اصرار بر من در آوردی گرایی و رقیب تراشی برای خداوند و بر ترویج من در آوردیهای بشری بنام دین و مدهب که دهان کجی به همه ی ارزشهای الهی قرآنی است و دین و مذهب را بدنام و منفور می سازد خشم خداوند قهار را علیه بشر بر می انگیزد و و بحکم هشدارهای قرآن روز به روز فجایع خانمان بر افکن بشر را بیشتر می کند.