عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • به خبر فوری در باره خبر:/4 پرسش رئیس جمهور از اقتصاد دانان/ بررسی راهکارهای رفع مشکلات مردم/ چهارشنبه19/08/1400
  ---
  جناب آقای رئیسی تهیه ی نوش دارو پیش از مرگ سهراب مفید و حیاتی است
  ---
  جناب آقای رئیسی!!! شما که هشت سال شاهد مدیریت اقتصادی ناکار آمد دو دوره ی دولت پیشین بودید و نیز خود را 4 سال پیش برای احراز مقام ریاست جمهوری نامزد کردید چرا در طول مدت مذکور که شما فکر بدست گرفتن مقام اول اجرایی کشور را در ذهن داشتید تلاش نکردید برنامه ی اقتصادی تکامل یافته ای را برای حل مشکلات کشور پیش از بدست گرفتن قدرت با مشورت متخصصان اقتصاد مقاومتی عدالت محور تهیه کنید که امروز پس از مرگ سهراب برای تهیه ی نوش دارو دست به دامن این متخصصان نشوید.
  این وضعیت همیشگی که بی برنامه آمدن به قدرت را ثابت می کند؛ نهادینه شدن مدیریت آزمون خطا که تنها قربانی آن در طول این چند دهه زندگی ملت بوده است را تداعی می کند و هرگز شایسته ی حیثیت نظام ج.ا.ا و ملت رشید فدا کار این مرز و بوم نیست .

 • چگونه می شود اقتصاد کشور و قدرت خرید مردم را سامان بخشید و مثبت و سازنده ساخت؟
  ---
  قدرت خرید مردم تا زمانی که دولتیان و مدیران دولتی اقتصاد کشور با برنامه های علمی اقتصاد مقاومتی خود کفا و مستقل کار آمد منضبط و قانون مند دراز مدت و کوتاه مدت ؛ ایران را از زیر یوغ اسارت ارزهای خارجی با دور انداختن تزهای مکتب اقتصاد انسان ستیز و ضد بشر سرمایه داری غرب بیرون نیاورند ، و ثروتهای خدا داده ی کلان پایان ناپذیر ملی را تنها پشتوانه قدرت و ارزش پول رایج ملی قرار ندهند ، و تازمانی که دولتها به مالکیت قرآنی و عقلی ملت بر ثروتها ملی اعتراف نکنند و ملت دولتهای منتخب را بحکم قوانین علمی شفاف و قابل اجرا به این باور مجاب و ملزم نکند که تنها شغل آنان امانت دار ی در مدیریت و توزیع عادلانه ی ضابطه مند و قانون مند این ثروتها میان نیازهای عمرانی و صنعتی و کشاورزی و ... کشور و همه نیازهای زندگی اقشار ملت است ، و تا زمانی که دولتها به این باور شرعی و عرفی عقلی که ملت در ایجاد و حفظ بقا و دوام و پیشرفت و پویایی مثبت و سازنده ی کشور و نظام نقش بی بدیل منحصر بفرد دارد قانونا ملزم و پایبند نشوند ؛ هرگز نباید توقع داشت قدرت اقتصادی کشور و قدرت خرید مردم و سایر امور کشور و نظام بطور کلی سازمان یافته و نظام مند و عزت آفرین برای همیشه سر و سامان بیابند و پیشرفت کنند.
  نظام مردمی متکی به دین انسان دوست خداوند باید با اعتراف صریح و ثابت ، در عمل و اندیشه ، به مالکیت قرانی و عقلی ملت بر ثروتهای ملی و با اعتراف صریح و شفاف به نقش بی بدیل منحصربه فرد ملت در ایجاد و حفظ بقا و دوام کشور و نظام و در تأمین و تضمین پیشرفته و پویا و سازنده ی همه نیازها؛ همیشه ملت را شاداب و سر زنده و کار آمد و همیشه فعال و خلاق و وطن دوست و نقش آفرین نگه دارد .
  ملتی که در سر زمین خود از ثروتهای خدا داده کلان برخوردار است اگر احساس کند صدقه خور شده ؛ سازندگی و پویایی مثبت خود را از دست می دهد و بی تردید این وضعیت ناهنجار تضعیف کشور و نظام را بنفع دشمنان در پی خواهد داشت.

 • اگر بقای اصول انسانی انقلاب را می خواهیم باید عالمانه برنامه ریزی کنیم
  ---
  بزرگترین مشکل کشور ما پس از پیروزی انقلاب تاکنون این است که از این حقیقت ، که ما بعلت پافشاری بر احقاق حقوق حاکمیت مشروع ملی خویش و سازش ناپذیری در این زمینه و بعلت اصرار بر دفاع بی سازش از اصول ظلم ستیز و استعمار زدای قانون اساسی نظام ج.ا.ا ؛ همیشه در معرض آسیب توطئه ها و دشمنیهای بی وقفه ی خرد و کلان از جانب استعمار گران و اقمار و نوکران و مزدوران آنان خواهیم بود ، غفلت کنیم.
  در طول مدت چهل و اندی سال که از پیروزی انقلاب می گذرد تا کنون دولتها هزینه های هنگفت بی حدود مدیریت کشور را از ثروتهای ملی با چشم پوشی بر نیاز به یک اقتصاد علمی سازمان یافته و ضابطه مند مقاومتی خود کفا ؛ چرتکه ای و با آزمون و خطا انجام داده اند.
  تنها قربانی چنین مدیریتی که در آن اعتراف صریح به حقوق حقه ی خدا داده ی ملت بعنوان صاحب اصلی کشور و ثروتهای ملی آن بی رنگ جلوه می کند و توان جلوگیری کار ساز قاطع از کمترین آسیب و زیان در مقابله ی همیشگی با این دشمنیها را ندارد ، ملت بی دفاع و منافع ملی و ثروتهای ملی بوده اند .
  بی توجهی به حقوق حقه و نیازهای زندگی ملت که تنها نهاد همیشگی تامین حمایت و دفاع از وجود و بقا و دوام کشور و نظام و دولتها است با برنامه های دیمی دولتها بزرگ ترین و خطرناک ترین عامل تحمیل زیانهای جبران ناپذیر به کشور و نظام و ملت بوده است.
  مدیریت اقتصاد کشور بصورت دیمی و چرتکه ای و بر پایه ی مدیریت غلط آزمون و خطای روز مره که فاقد هرگونه سازماندهی علمی جامع و دراز مدت ضروری است هرگز نمی تواند جوابگوی دفاع از اصول انسانی ثابت انقلاب در مردم داری و ستم ستیزی و استعمار زدایی باشد .
  هر دولت جدیدی که به قدرت می رسد با نبود برنامه ی اقتصادی اصول مند ثابت ؛ کشور را با آزمون و خطا و با تحمیل خسارتهای فاجعه بار جانگاه به ملت و با نادیده گرفتن حقوق حقه این صاحب اصلی همه ی ثروتهای ملی و با عدم اعتراف صریح و با بی باوری به این حقوق کشور را مدیریت می کند.
  با این وضعیت فاجعه و بار نبود اقتصاد مقاومتی خود کفای ثابت عدالت محور مردمی تنها دشمنان درشت و ریز انقلاب و جمعیت اندک سرمایه داران زالو صفت کشور اند که با هدف به استیصال رساندن ملت و بیهوده جلوه دادن ظلم ستیزی و استعمار زدایی بهره های کلان می برند و آرزوی زدایش همه ی آثار مثبت و سازنده ی انسانی انقلاب را در سر می پرورانند.
  استقامت و صبوری و بهره بردن از تجربیات موفق کشورهای استعمار ستیز جهان با برنامه های علمی دراز مدت کار آمد و با بریدن از تصور کمک استعمار گران ددمنش ضد بشر و با روی کرد صادقانه جدی عدالت محور به تامین و تضمین حقوق حقه ی ملت در کشور و در ثروتهای ملی و با اعتراف علنی صادقانه عملی جدی به این حقوق تنها راه موفقیت دولتها در مدیریت کشور است ؛ اگر قصد همیشگی دولتها در ایران اسلامی بقای انقلاب و جریان داشتن اصول و ارزشهای الهی – انسانی انقلاب باشد.