عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • بحث در کمیت نیست و کمیت ها افزایش یافت. اما کیفیت :
  شلوار های پاره ؟
  عرقگیر ها با الفبای دشمن
  آرایش بانوان و مقدار واردات لوازم آرایش
  جراحی زیبائی
  حجاب های نصفه و نیمه به نشانه رقابت و بزرگی کردن با دفع حجاب
  ضد فرهنگ سگ چرانی و سگ و آپاتمان
  خود آپاتمان نشینی
  فیلمها مملو از غفلتهای ناپاک طراحی شده....
  لذا افزایش وسائل ارتباط جمعی ظاهراً فرهنگ ما را به ضد خود تبدیل کرده و در حال پیشرفت است.