اجتماع عظیم نسل امام زمانی ها در میدان امام اصفهان/سلام فرمانده


اجتماع عظیم نسل امام زمانی ها در میدان امام اصفهان/همخوانی سلام فرمانده


+ 
31

- 
0
ارسال در 1401/2/16 ساعت 15:29 2022-5-6 15:29:34
mr
توسط mr


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مراجع دین صادقانه پاسخ دهند!!!
  ---
  « إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ﴿ آیه ۱۹۴ سوره أعراف ﴾
  با چه مجوز شرعی معتبر بی خدشه ی انکار ناپذیر ؛ بی هیچ گونه دلیل قطعی الصدور محکم و مفصل از قرآن کریم که قانون اساسی دین اصیل اسلام است و با کدام دلیل قطعی الدلالة از اصول منطقی استدلال عقلی ؛ بشر با دانش ناچیز خود اجازه یافته است هر روز بجای خداوند جهان آفرینش با نهایت جرئت و جسارت از ابتکارهای غیر قابل اثبات ذهن قاصر خود حکم و اعتقاد بنام دین و مذهب برای مردم بسازد ، و بی هیچ بیم و هراس از خشم خداوند در باره این حکم و اعتقاد سازی از خود برای یگانه ذات اقدس خداوند جهان هستی رقیب بسازد و به این ابتکارها تقدس بخشد و با هزینه های هنگفت روز مره بی شمار بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای زندگی جوامع مسلمان ؛ مردم را با سوء استفاده از نام پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت به پایبندی به این ابتکارها که هیچ پشتوانه ی شرعی و عقلی ندارند وادار سازد و با این کار و با این رقیب تراشی برای خداوند ؛ بحکم قرآن در آیه 65 سوره زمر و بسیاری دیگر از هشدارهای محکم و مفصل قرآن تمام عبادات و اعمال نیکوی توده های متدین را تباه کند و آنان را بحکم آیه ی قرآنی « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا » ﴿ آیه ۱۱۶ سوره نساء ﴾ بسبب این رقیب تراشی آشکار به عذاب ابدی الهی بخشش ناپذیر دچار سازد؟؟؟!!!
  آیا مراجع دین به پیامدها و آثار شوم دینی و مذهبی و اجتماعی و روانی و سیاسی و... این رقیب تراشی اندیشیده و آمادگی تحمل این پیامدها را بخاطر مدارا و سکوت خود در مقابل این پدیده های خدا گریز و قرآن ستیز در قیامت و روز حساب که هیچ فرصت پشیمانی و جبران در آن نیست دارند؟؟؟!!!
  تردیدی نیست که عوامل صهیونیسم و استکبار در پس این پدیده های شوم وحدت شکن و برای بدنام کردن حیثیت دینی و مذهبی مذهب تشیع توحیدی علوی و اهل بیت مظلوم پیامبر و منفور ساختن نظام دینی ج.ا.ا ؛ علیه این ارزشها کمین گرفته وتوطئه های پلید این دشمنان بیگانه را با ترویج خرافات و جعلیات متضاد با محکمات مفصل قرآن و باکمک کاسبان حرام خور دین و مذهب فروش مذبوحانه پیاده می کنند!!!

 • مراجع دین صادقانه پاسخ دهند!!!
  ---
  « إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ﴿ آیه ۱۹۴ سوره أعراف ﴾
  با چه مجوز شرعی معتبر بی خدشه ی انکار ناپذیر ؛ بی هیچ گونه دلیل قطعی الصدور محکم و مفصل از قرآن کریم که قانون اساسی دین اصیل اسلام است و با کدام دلیل قطعی الدلالة از اصول منطقی استدلال عقلی ؛ بشر با دانش ناچیز خود اجازه یافته است هر روز بجای خداوند جهان آفرینش با نهایت جرئت و جسارت از ابتکارهای غیر قابل اثبات ذهن قاصر خود حکم و اعتقاد بنام دین و مذهب برای مردم بسازد ، و بی هیچ بیم و هراس از خشم خداوند در باره این حکم و اعتقاد سازی از خود برای یگانه ذات اقدس خداوند جهان هستی رقیب بسازد و به این ابتکارها تقدس بخشد و با هزینه های هنگفت روز مره بی شمار بی هیچ بازده مثبت و سازنده برای زندگی جوامع مسلمان ؛ مردم را با سوء استفاده از نام پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت به پایبندی به این ابتکارها که هیچ پشتوانه ی شرعی و عقلی ندارند وادار سازد و با این کار و با این رقیب تراشی برای خداوند ؛ بحکم قرآن در آیه 65 سوره زمر و بسیاری دیگر از هشدارهای محکم و مفصل قرآن تمام عبادات و اعمال نیکوی توده های متدین را تباه کند و آنان را بحکم آیه ی قرآنی « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا » ﴿ آیه ۱۱۶ سوره نساء ﴾ بسبب این رقیب تراشی آشکار به عذاب ابدی الهی بخشش ناپذیر دچار سازد؟؟؟!!!
  آیا مراجع دین به پیامدها و آثار شوم دینی و مذهبی و اجتماعی و روانی و سیاسی و... این رقیب تراشی اندیشیده و آمادگی تحمل این پیامدها را بخاطر مدارا و سکوت خود در مقابل این پدیده های خدا گریز و قرآن ستیز در قیامت و روز حساب که هیچ فرصت پشیمانی و جبران در آن نیست دارند؟؟؟!!!
  تردیدی نیست که عوامل صهیونیسم و استکبار در پس این پدیده های شوم وحدت شکن و برای بدنام کردن حیثیت دینی و مذهبی مذهب تشیع توحیدی علوی و اهل بیت مظلوم پیامبر و منفور ساختن نظام دینی ج.ا.ا ؛ علیه این ارزشها کمین گرفته وتوطئه های پلید این دشمنان بیگانه را با ترویج خرافات و جعلیات متضاد با محکمات مفصل قرآن و باکمک کاسبان حرام خور دین و مذهب فروش مذبوحانه پیاده می کنند!!!