ارسال نظر

  • سلام بامدیریت طه هاشمی که سردمدار موسیقی دانشگاه آزاد هستند بهتر از این نمیشه ..یه روحانی سید که مدتی هم نماینده مردم قم بودند حال چی شده که چرخش به موسیقی پیدا کردند فکر کنم کرسی مجلس به این چرخش بیارزد تا به دین