ارسال نظر

  • چرا ندیده؟ فیلم در جشنواره فجر نمایش داده شده و خیلی ها هم دیده و رسانه ها هم در موردش نوشته اند. حالا مشکل چیست؟ می خواهید راحت دروغ به امام حسین عیه السلام ببندید؟