ارسال نظر

  • دوست عزیز که داری داعیه دفاع از امام حسین میزنی
    بگووووووو کجای فیلم و داستان تحریف شده ؟؟؟؟؟
    بگوووو ما هم بدونیم

    والاا منم میتونم داد و فریاد بزنم بگم فیلم تحریف نشده
    با سند حرف بزن