ارسال نظر

  • من این فیلم را جدیدا دیدم واقعا تحریف شده و فیلم خیلی پیچیده ای است اگه کسی که فیلم را میبینه تاریخ عاشورا را ندونه اصلا متوجه داستان نمیشه