ارسال نظر

  • گریه حضرت آقا و سردار سلیمانی از اینه که به کربلا رسیدیم ولی با این بازی برجام بی فرجام دارن دورمون می کنن.