ارسال نظر

  • إنشاء اللّه به زودی نیروهای مقاومت یمن کعبه را فتح خواهند کرد و حلاوت شکست سعودی های شیطان صفت را به کام مسلمین جهان خواهند ریخت! حیف که ایران دستخوش رخنۀ فتنه های بیرون به درون، نه در هنگام بهنگامش که دوران جنگ تحمیلی بعثی ها به ایران بود و نه در دولت یازدهم که گاف های زیادی از جانب سعودی ها به ایران داده شد اقدام به این عمل مستقیماً برای ایران دست نداد! اما خوش به سعادت یمن که به زودی توفیق این شیطان کُشی عایدش می شود إنشاء اللّه تعالی.