ارسال نظر

  • منظورت اینه که خدا شر شما دیوانگان امثال مهمان 96/1/25 ساعت 08:52 رو از سر عاقلان دوستدار سردار قاسمی و بزرگواران انقلابی کم کنه دیگه! .. اینو بهش می گیم آمین!