ارسال نظر

  • Mmmmmmmm 97/4/20 ساعت 18:14

    و هذا یوم تبرکت بهئ بنی امیه ..
    فرازی از زیارت عاشورا:
    و امروز روزیست که فرزندان اُمیه در آن شادمانی میکنند