ارسال نظر

  • سلام:اولا:اینجا است که فرمایش قرآن ظهور پیدا می کنه که انسان به جای می رسد که از حیوان هم پست تر میشه.)(ثانیا:تف برانسان های بی بصیرت که در آن حوالی بودند کاری نکردند)(مرگ بر آن زن ،پست،حیوان ،بی حیا،بی شعور........