ارسال نظر

  • اون بیچاره با خدا در افتاده نه با امام صادق (ع) .
    اینکه امثال شما این اخبار رو پخش می کنید و حرمت امامونو نگه نمی دارید خیلی بدتره.