ارسال نظر

  • از روشنگری می خوام این قدر نظردهی رو آزاد نذاره که یه آشغالایی مثل این آقا بیان چنین پستی بذارن
    اگه مسلمون نیستی شرف داشته باش.