ارسال نظر

  • اینا روی حریم الهی پا گذاشتن، خدا ذلیلشان کند، خدا رسوا دنیا و آخرتشون کنه، اینا مشکلشون رقص نیست می خوان حرمت شکنی کنن.