ارسال نظر

  • گل بگیرم در این مملکتو ک بخاطر سود جویی جاه طلبی چنتا نجس حروم زاده میان ب رئیس مکتبمون توهین میکنه گل بگیرم در قوه قضایی گل بگیرم در کلانتری گل بگیرن در این مملکت گل بگیرن دراین نظام