ارسال نظر

 • عرفان ج
  سلام
  هرچه گل دارید بر تفکرلیبرالیسم و سرلیبرال های داخلی بگیرید؛
  لیبرالهائیکه مبنای فکری ونظری شان خواسته یا ناخواسته (قاصریامقصر)، سه الهه مصرباستان فرعونی کفراست؛
  فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ -فرعون صاحب میخ ها- فرعون صاحب ابلیسک ها؛
  چراکه باپروپاگاندا،رای مردم را بخودجلب نمودند؛
  وکردندآنچه نبایستی می کردند؛
  شک نداشته باشیم؛
  # ایدئولوژی لیبرالیسم یک ایدئولوژی شیطانی است.
  لیبرتی را آزادی می‌گیرند. قوم سدوم هم آزادی می‌خواستند برای لواط؛
  دین و حضرت لوط در مقابل آنان قرار گرفتند اما هدایت نشدند؛
  نتیجه چه شد؟
  عذاب نازل شد.
  همه‌ی مشکلات اقتصادی - سیاسی - فرهنگی کشور، ناشی از عمل به؛
  #لیبرالیسم است؛
  امروز باید ببینیم اگر در جامعه ما مشکلات اقتصادی -سیاسی -فرهنگی وجود دارد مربوط به جریان داشتن #اسلام است یا اینکه دولت‌ها یکی پس از دیگری در این سال‌ها به تئوری‌های #لیبرال وفادار بودند؟
  اگر مشکلات اقتصادی در کشور ما وجود دارد به دلیل این است که در موضوع اقتصادی دقیقاً همانند لیبرال‌ها رفتار کردیم!
  اگرمشکلات فرهنگی درکشورما وجود دارد به دلیل این است که درموضوع فرهنگ دقیقا لیبرالیسم را پیاده کردند؛!
  درسیاست هم همینطور!
  امروز،لیبرالیسم زندگی مارا آلوده کرده است.
  لیبرالیسم به گونه ای در تار و پود معرفت‌ها و علم‌ها پیچیده است که قوه فرقان را حتی از مؤمنین گرفته و بسیاری را می بینیم که چطور ساده اندیشانه در چاه ویل لیبرالیسم افتاده‌اند و دست و پا می زنند. !
  لیبرالیسم بافت و نسوج ساختار ها را شکل داده، و هر ساختاری درصدی از آلودگی به این ویروس را دارد.
  لیبرالیسم درنسبت با حق و باطل مُخَنّث(خنثی)است؛!!
  چراکه ریشه اش تثلیث است!
  ببخشید طولانی شد.