ارسال نظر

  • خانوم زهره، كسیكه اینچنین در شب شهادت امام جعفر صادق (ع) جلوی مسجد میرقصه، باید به نطفه اش شك كرد. منتها جاهلین فقط به این خانوم و امثال ایشان طبقه بندی و تقسیم نمیشه.بلكه به چند دسته تقسیم میشه، كه یكیش امثال جاهلینی مثل شماست. كه با وقاهت میایید و میگید علی زمان(قران ناطق) تنهاست. به چه جراتی علی (ع) رو با رهبرت مقایسه میكنی. خود رهبرتون میلیونها حق الناس به گردن دارن. نحوه حكومت امیرالمومنین رو با ایشون حتی نمیتونی قیاس بكنی تا بفهمی چقدر در جهل و گمراهی هستی. امام جعفر صادق (ع) میفرماید بالاترین درجه عبادت تفكر است. فقط فكر كن. همین. تا به كمال برسی. لااقل اگر از باطل حمایت میكنی، دیگه با اهل بیت قیاسش نكن. حقانیت رهبرت فقط در امور بین الملی واقعا درسته. و من ایشون رو بخاطر تصمیمات بیرون از مرزها ستایش میكنم. چون باید عادل بود. حتی درباره كسیكه از دیدگاهمون ناحق باشه. اما در امور داخای ایشون واقعا گمراه و نالایق هستن.