ارسال نظر

  • با سلام در این ک این خانم بهایی ب مذهب یه عده کثیر توهین کرده شکی نیس .ولی چرا ما در مورده این چیزا اینقد زود جبهه میگیریم .ولی در برابره این همه سوء مدیریت ک کشور و داره ب مرزه نابودی میبره ساکتیم.مدیرای بی لیاقت .مدیرایی ک فقط فکر جیب خودشون و اقوامشونم.باید برای اینا ادم سینه سپر کنه.یا علی.