ارسال نظر

  • وقتی بنی اسراییل دیدند مورد ظلم فرعون زمان واقع میشن, دعا کردند اما دعای خالصانه
    و با این دعاها ظهور منجی شون رو حدود۵۰سال جلو انداختند
    چرا نمیخوایم بفهمیم که امام زمانمون عج در غیبت هستند؟
    چرا خالصانه دعا نمیکنیم پسر زهرا(س)تشریف بیارند؟
    فرج امام زمان عج بلند صلوات