ارسال نظر

  • وقتی آدم این صحنه های دردناکو تو ایران میبینه به خودش میگه ای کاش مدافعان حرم فقط از حرم دفاع میکردند و داعش چند صباحی مهمان خونه های این جماعت میشد و بعد مدافعان حرم بزرگ ما از ایران هم دفاع میکردند تا بفهمن امنیت و آرامش از نون شب هم واجبتره،شهدا شرمنده ایم...