ارسال نظر

  • ان شاء الله به دست اسرائیلی ها کشته میشم.یااونا روازبین میبرم.