ارسال نظر

  • دوست دارم در لباس سربازی ولایت امام زمان و نائب شان شهید شوم
    در ضمن این دختران هرزه نیستن، به فرمایش مقام معظم رهبری عیبشان در ظاهر است و عیب امثال من در باطن