ارسال نظر

  • محیا 97/6/11 ساعت 20:04

    دموکراسی اسلامی به معنایی که در بقیه جاهای دنیا هست وجود ندارد اما تا زمانی که نظر مردم مخالف با قانون سنت الهی نباشد برقرار است
    اگه دو واحد خداشناسی تو دلت پاس کرده باشی متوجه میشی که هیچکس به اندازه خدا خیر و صلاح مردمو که همون اشرف مخلوقاتش هستن رو نمی خواد