ارسال نظر

  • الان دقیقا تمام حرفایی که زدی در مورد خودتم صدق میکرد!! میگی مسلمونا بیگانه پرستن اونوقت خودت داری از دکل غربی ها بالا میری و اگرچه من خودمم غربی هارو دوست دارم و مثل تو نژاد پرست نیستم اما مغز خر و میمون رو زنده خوردن رو هم نمی پسندم یه کاره ضد انسانیه...
    میگی اینترنت رو غربی ها(غیر ایرانی ها) ارائه دادن یه جوری سرکوفت میزنی انگار خودت نژادت ایرانی نیست و مثلا اینترنت رو خودت اختراع کردی خب اگه اینترنت مال غربی هاس پس خودتم گوه میخوری توش سیر میکنی.....

    بعدم میگی که مسلمونا وحشین!! خب تو که خودت از همه وحشی تری با این مدل حرف زدنت مادرجنده ی بی ناموس اگه قدرت دست شما خارکسه ها بود سره هر دومیلیارد مسلمونو آن واحد میبریدید انقد که کونتون داره میترکه اونوقت به عربا میگی وحشی؟ زنا زاده امثال تو باعث شدن ایران توی نژاد پرستی رتبه سوم جهانو کسب کنه بعد داری واسه ما حرف از انسان دوستی میزنی؟ اگه انسان دوستی چرا کص ننت از کیر عربا داره میسوزه؟