ارسال نظر

  • فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. قطعا بعد از هر دشواری، آسانی است. این وعده خداست، و در پایان خداوند داناتر است.