ارسال نظر

  • لطفا اطلاعات گهر بار خود را در اختیار مردم اروپا و آمریکا قرار بده تا در همان فاحشه خانه هایشان مشغول باشند و کارشان به زنای با محارم و حیوانات نکشد! تا آن مرد اتریشی 30 سال به دخترش تجاوز نکند! تا آن معلم آلمانی 64 پسر دانش آموز را مورد تجاوز قرار ندهد! و... تا خود ترامپ کمی خودش را کنترل کند! تا جنبش Me too راه نیفتد!

    آری. فقط یک زنا زاده می تواند از توسعه مراکز زنا دفاع کند.
    اما حلال زاده می داند که شهوت جنسی سیری پذیری ندارد.