ارسال نظر

  • خدایا بیش ازاین مارا ازامام و شهدا شرمنده نکن .اگرقراره درآخرازمان همه غربارشوند زودتر منافقان را رسوا کن ظهورآقا امام زمان را برسان, تا دل دلسوختگان این انقلاب بیش ازاین نسوزد .پایان شب سیاه سپیداست ....