ارسال نظر

 • عرض آخر اینکه:
  خداوند متعال می‌فرماید که ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ ...﴾
  شیطان بر آنان چیره شده ...
  عزیزان! باور کنیم شیطان نجاسات روی مردم ما ریخته که خدا را فراموش کردیم!
  توجیه رئیس دانشگاه را که شنیدم، تازه فهمیدم که دختران دانشجوی مان را به چه شیطان صفتانی سپردیم.
  ما منتظر برگزاری تجمع اعتراض آمیز علیه این حرکت شنیع در جلوی دانشگاه، از طریق مجاری قانونی هستیم و تا محاکمۀ بانیان این برنامه پیش می رویم، ان شاء الله.