ارسال نظر

  • در پاسخ به بابک
    می خواهند بگویند کار جمهوری اسلامی و انقلاب در عرصه سیاسی تمام است یا عرصه فرهنگی ؟ جمهوری اسلامی ممکن است در عرصه سیاسی دوام بیاورد و پیروز باشد ولی این به این معنی نیست در عرصه فرهنگی هم بتواند دوام بیاورد ؟
    جمهوری اسلامی سالهاست که سیاست های فرهنگی اش علی رغم داشتن این همه بودجه و مال و دستگاه های فرهنگی و سایت های اینترنتی و صدا وسیمای انحصاری چندان موفقیت آمیز نبوده و شکست خورده است .
    با این حساب جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگی و آن چه جنگ نرم نامیده می شود به احتمال بسیار زیاد شکست نهایی می خورد و بازنده خواهد شد .