ارسال نظر

  • اینا که حیا ندارن.
    اونها هم غیرت ندارن.
    ما هم که بیخیالیم.
    رهبری هم که گفتند آتش به اختیاریم.
    هممون عین کبک سرمون رو کردیم توی فضای مجازی.