ارسال نظر

  • البته که شکست خواهد خورد. چون از روز اول امور فرهنگی نظام چمهوری اسلامی در دست امثال محمد هاشمی و محمد خاتمی و مخملباف و لاریجانی و... بوده است.
    باید امور فرهنگی در اختیار کسی مانند فرج الله سلحشور یا آوینی قرار می گرفت تا ببینید جمهوری اسلامی از نظر فرهنگی شکست می خورد یا نه.