ارسال نظر

  • همونجوری که کدخداتونو تو سوریه زمینگیر کردیم، در اقتصاد و فرهنگ هم همینکارو خواهیم کرد. نگفتی معیار شکست جنگ فرهنگی چیه؟ هر موقع خودتو و ارباب های لیبرالت تونستید جلوی حضور این دخترا مثلا شل حجابو تو شبای قدر و هیئات و غیره بگیرید، بگید که جمهوری اسلامی شکست خورده.