ارسال نظر

  • ناظر 97/9/29 ساعت 20:01

    مگر مملکت باغ وحش است که هر کسی کار خودش را بکند و به دیگران کاری نداشته باشد . روحانی حرفهایش از نادانی و جهالت و یا دشمنی با دین است و استناد به حرفهایش مسخره است . حکومت ما اسلامیست و قوانینش هم اسلام است و عبور از خط قرمزهای ان مجازات دارد و این مجازاتها یا در قران امده و یا سنت . و خلاف کلام خدا عمل کردن و حرف زدن یعنی جنگ با خدا . چرا بعضیها خواسته های شیطان را بزبان میاورند و خدا را فراموش میکنند .