ارسال نظر

 • سلام
  به سادگی میشه دید دستهایی که هر روز از حساسترین مراکز یک تخریب فرهنگی رو الم میکنه
  برای اثبات اینکه امنیت اخلاقی و حریم دینی رو ضعیف نشون بده.
  و صد افسوس
  که
  مرزبانان فرهنگی ما ...
  وزیر علوم ما...
  حراست دانشگاه الزهرا...
  و
  چه کسی از مرزهای فرهنگی ما دفاع می کند؟
  متأسفم
  که با سکوتمان مهر تأیید بر نقشه های آن دستهای آلوده می زنیم.