ارسال نظر

  • ناظر 97/10/1 ساعت 11:29

    مسئولین مروری بر تاریخ انقلاب بکنند تا ببینند انقلاب زمانی شروع شد که نظام شاهنشاهی در اوج قدرت بود و کسی جرات ایستادن در برابر شاه را نداشت اما مردم انقلاب کردند و بسیار شهید دادند تا شاه را سرنگون کردند و این اتفاق در زمان حاضر بسیار راحت تر میتواند اتفاق بیفتد ولی حیای مردم و احترام به خون شهدا و علاقه به اسلام تا به حال جلوی مردم را گرفته . بنابراین مسئولین دست از بی حیایی و دزدی بردارند که اگر موج دوم بلند شود تومارشان را درهم خواهد پیچید مانند شاه .