ارسال نظر

 • عجب! پس چرا این حضرات بی حجاب و رقاص عمدتا مال خانواده های مرفه و بالاشهری هستند؟ اصلا چرا شما بالاشهری ها در این تمدن از بقیه جامعه جلوترید؟
  آری. همین مال و لقمه حرام است که امثال تو را بی غیرت و سیب زمینی کرده است.
  و همین سیب زمینی شدن است که سبب شده گناه در جامعه عادی شود و وقتی گناه هادی شد دزدی و رشوه هم عادی می شود.
  یعنی هر یک دیگری را تقویت می کند. قصه مرغ و تخم مرغ.


  اما برای ما حجاب به مراتب مهمتر است تا اختلاس.
  چرا که دزدی ها می شود بازگرداند.
  اختلاس را می شود جبران کرد.
  ثروت را می شود دوباره تولید کرد.

  اما وقتی یک جامعه بی عفت و بی عیرت شد و امثال تو اینطور سیب زمینی شدید،
  دیگر راه جبرانی وجود ندارد.