ارسال نظر

  • حرام اون پولیه که به ناحق بجای مردم به نهاد ها و بنیادهای بی مصرف تعلق میگیره.
    حرام اون پولیه که حق این مردم این کشوره ولی میره خرج سوریه و لبنان و فلسطین میشه، حرام اون پولیه که بجای جیب جوان ایرانی میره تو جیب اعراب گردن کلفت
    حرام اون پولیه که خرج مراسمات بی مصرف میشه که فقط مردم بزنن تو سر خودشون
    حرام یعنی جوان بدبخت ایرانی بیکار و مجرد بمونه که به هزار خلاف و بدبختی بیفته ولی حقش بشه مرغ سوخاری واسه فلسطینیا.
    بیدار شید تورو خدا